Na czym polega wdrażanie systemów zarządzania jakością iso?

Międzynarodowy rynek produkcji i usług charakteryzuje się stale rosnącą konkurencyjnością. A przecież właśnie konkurencja jest jednym z priorytetów rozwoju gospodarczego projektowanego przez państwa Unii Europejskiej. Każda organizacja, bez względu na to, w jakim obszarze funkcjonuje, spotyka się z inną, podobną do siebie, kierującą swoją ofertę do dokładnie tej samej grupy odbiorców. Taki obraz rynku gospodarczego wymusza na przedsiębiorstwach stałe i systematyczne zwiększanie wydajności i efektywności poprzez poprawę jakości zarządzania. 

Wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO

Wdrażanie systemów zarządzania jakością to od wielu lat popularny i skuteczny sposób na osiąganie celów związanych z gospodarką rynkową. W ten sposób przedsiębiorstwa umacniają swoją pozycję na rynku, przekazując pozytywny komunikat swoim klientom. Jednym z powszechnie stosowanych systemów zarządzania jakością jest ISO, certyfikat Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej funkcjonujący od lat 40. XX w. Mimo że organizacja ta jest instytucją pozarządową i dobrowolną, wypracowała sobie takie uznanie, że promowane przez nią standardy stały się normami. 

Wdrażanie systemów jakości korzyści

Wdrażanie ISO oraz uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 oraz/lub innego stricte branżowego certyfikatu każdemu przedsiębiorstwu przynosi wymierne, podległe ewaluacji korzyści, należą do nich: 

  • podniesienie prestiżu firmy zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym 
  • zapewnienie wzorcowego systemowego zarządzania zasobami firmy, wiedzą oraz relacją z klientem 
  • rozpoczęcie procesu permanentnego doskonalenia 
  • zwiększenie zaufania zarówno kontrahentów, jak i klientów 
  • rosnąca konkurencyjność
  • świadome i systemowe usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • udrożnienie wejścia na nowe rynki, również unijne
  • oszczędności materiałów i ludzkiej pracy 
  • stworzenie transparentnych zasad zatrudniania i premiowania pracowników
  • skuteczne identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów

Na czym polega wdrażanie systemów?

Wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO najlepiej zacząć od rozeznania na rynku usług konsultingowych. Przedsiębiorstwo konsultingowe z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wdrażania certyfikatów zarządzania jakością nie tylko przygotuje organizację do nowych torów funkcjonowania, ale i przez nie przeprowadzi. Wdrażanie systemu zarządzania jakością jest bowiem wieloetapowe, wymagające czasu i zaangażowania nie tylko kadry zarządzającej, ale każdego pracownika w organizacji. Przedsiębiorstwo konsultingowe zaczyna swoją pracę zawsze od audytu wstępnego, w trakcie którego definiuje się główne problemy stojące na przeszkodzie do wdrożenia systemu. W następnym etapie przygotowuje się dokumentację niezbędną do dalszej pracy, specyficzną dla danej branży i wyboru certyfikatu. Po wprowadzeniu zmian następuje utrwalanie procedur i zachowań. To czas na organizację szeregu szkoleń audytorów wewnętrznych przygotowanych przez profesjonalny zespół doradczy. Ostatnim etapem pracy jest wystąpienie do jednostki certyfikującej z zaproszeniem dokonania audytu certyfikującego. 

Projektowanie, wdrożenia i szkolenia w zakresie Systemów Zarządzania

Wdrażanie ISO łączy się zawsze z bardzo ścisłą współpracą z przedsiębiorstwem konsultingowym, co oznacza, że takie przedsiębiorstwo poznaje wiele tajemnic funkcjonowania firmy, włącznie ze specyficznymi warunkami procesów technologicznych, wiedzą o zasobach ludzkich, dostępem do klientów przedsiębiorstwa i jego kontrahentów. Firma poznaje strukturę kosztów i przychodów, teczki osobowe, a nawet dane medyczne. Dlatego jasne zasady poufności to jedna z podstawowych definicji, jakie powinny przyświecać tego rodzaju współpracy. Tym bardziej do współpracy należy zaprosić firmę z historią, poznać jej klientów i stopień ich zadowolenia z usługi. Certyfikat jakości musi tu obowiązywać obie strony. 

Po otrzymaniu certyfikatu zarządzenia jakością organizacji pozostaje już tylko konsekwentna i nieustająca praca nad utrzymaniem najwyższych, przyjętych standardów.

One thought on “Na czym polega wdrażanie systemów zarządzania jakością iso?

Comments are closed.