program komputerowy

PHPSTORM – wydajne środowisko dla programistów

Oprogramowanie JetBrains PhpStorm jest dedykowanym narzędziem do projektowania aplikacji internetowych i innych rodzajów oprogramowania, które mogą być tworzone przy użyciu języka PHP oraz HTML, JavaScript czy CSS. PhpStorm wdraża oraz synchronizuje projekty poprzez FTP. Środowisko PhpStorm oferuje autouzupełnianie konstrukcji języka PHP w kodzie, inspekcję kodu, różne algorytmy refaktoryzacji i szybką nawigację po kodzie.

PhpStorm — charakterystyka

Graficzny debugger PHP zaimplementowany w PhpStorm wspiera warunkowe punkty przerwania, śledzenie wartości i automatyczne wprowadzanie danych do debugowania poszczególnych procedur. Do testowania aplikacji obsługuje framework modułów testowych PhpUnit oraz graficzny interfejs do uruchamiania testów. Konstrukcje składniowe są podświetlane podczas edycji kodu, zaimplementowano zaawansowane formatowanie konfiguracji, wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym czy uzupełnianie kodu. Edytor PhpStorm uwzględnia komentarze do kodu w trakcie jego zamykania, automatycznie wybierając najlepsze rozwiązanie problemu. Refaktoryzacja PHP i edycja szablonów zapewnia zmianę projektu w możliwie najkrótszym czasie. PhpStorm pozwala na wizualizację Twojego kodu w widoku hierarchicznym, a także zapewnia szybką nawigację po wszystkich elementach.

Dzięki wykorzystaniu testów PHPUnit można szybko przeglądać wyniki generowania kodu dla poszczególnych bloków lub całej aplikacji. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, pozwala na przeglądanie poszczególnych linii kodu, w których wykryto błąd. PhpStorm zapewnia możliwość debugowania kodu JavaScript i oferuje szeroki zakres opcji – wykrywanie punktów przerwania w HTML i JavaScript, konfigurację punktów przerwania, testowanie składni kodu w czasie rzeczywistym oraz wiele innych. Ponadto setki inspekcji dbają o weryfikację poprzez analizę całego projektu w trakcie jego tworzenia. Wsparcie dla PHPDoc, (re)organizator kodu, formater kodu z konfiguracją stylów i inne funkcje pomagają programistom pisać czysty i łatwy w utrzymaniu kod.

Wspierane są zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych, w tym HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, szablony Jade, Zen Coding, Emmet i oczywiście JavaScript. PhpStorm zawiera wszystkie funkcje WebStorm (edytor HTML/CSS, edytor JavaScript) oraz dodaje w pełni funkcjonalne wsparcie dla PHP czy bazy danych/SQL.

Prywatna licencja PHPStorm jest przeznaczona dla osób fizycznych, osób prawnych, firm i stowarzyszeń.

Główne cechy

Ten program to inteligentny edytor kodu PHP z kolorowaniem składni, autouzupełnianiem kodu, zaawansowanymi opcjami formatowania kodu, unikaniem błędów w locie. Obsługuje PHP 7.0, 5.6, 5.5, 5.4 i 5.3, generatory, koprogramy i wszystkie rozszerzenia składni. Umożliwia refaktoryzacje PHP, korzystanie z (re)organizatora kodu lub wykrywacza zduplikowanych fragmentów. Oferuje również wsparcie dla Vagrant, Composer, wbudowanego klienta REST, narzędzia wiersza poleceń, konsolę SSH, a także wspiera frameworki (widok MVC dla Symfony2, Yii) czy specjalistyczne wtyczki dla wiodących frameworków PHP (Symfony, Magento, Drupal, Yii, CakePHP i wiele innych).

Jednym z kluczowych elementów jest edytor HTML, CSS, JavaScript, umożliwia także debugowanie i testy jednostkowe dla JS. PhpStorm oferuje wsparcie dla HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, Emmet i innych zaawansowanych technologii tworzenia stron internetowych. Stanowi również kompletny zestaw narzędzi do tworzenia frontendów. Z jego pomocą możliwa jest obsługa stylów kodu – posiada zintegrowane style PSR1/PSR2, Symfony2, Zend, Drupal i inne. Potrafi zintegrować się z systemami kontroli wersji dzięki ujednoliconemu interfejsowi. Program ten pozwala na zdalne wdrażanie aplikacji i zapewnia automatyczną synchronizację za pomocą FTP, SFTP, FTPS, itp. Co za tym idzie, umożliwia edycję na żywo – zmiany w kodzie mogą być natychmiast przeglądane w przeglądarce bez konieczności przeładowywania strony. Atutem jest także wieloplatformowość (Windows, Mac OS X, Linux).