pomoc

Jak się dostać do domu samotnej matki?

Dom samotnej matki to ogromne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Schronienie mogą tam znaleźć zarówno kobiety w ciąży i okresie okołoporodowym, jak i mamy z niepełnoletnimi dziećmi. Wskazaniem do skorzystania z pomocy tego typu ośrodka są trudności ze znalezieniem dachu nad głową, doświadczanie przemocy, a także sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia pojawiająca się w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Jakie są zasady przyjęcia do domu samotnej matki i jakie kryteria należy spełnić?

Warunki przyjęcia do domu samotnej matki – jak zrobić pierwszy krok?

Konieczność nagłego i pilnego opuszczenia mieszkania lub domu jest zawsze sytuacją trudną. Jeśli zaś brakuje konkretnego adresu, pod który można się udać, staje się naprawdę traumatyczna. W zdecydowanie najtrudniejszej sytuacji są dotknięte kryzysem ciężarne i matki nieletnich dzieci. To dla nich tworzone są domy samotnej matki, które oferują dach nad głową, a także pomoc w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową, wsparcie informacyjne, materialne, psychologiczne i duchowe. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie ostatniego adresu zameldowania w mieście lub na terenie województwa, w którym znajduje się dany ośrodek. Osoby będące mieszkańcami gmin należących do konkretnego województwa muszą uzyskać zgodę miejscowego ośrodka pomocy społecznej na opłacenie kosztów utrzymania. To wszystko sprawia, że pierwszym krokiem w kierunku uzyskania miejsca powinno być udanie się do ośrodka pomocy społecznej.

Najważniejsze zasady przyjęcia do domu samotnej matki – kolejność działania

Miejsce w domu samotnej matki przeznaczone jest dla kobiet w ciąży i mających pod opieką małoletnie dzieci. Skierowanie do placówki zostaje wystosowane przez odpowiedni ośrodek pomocy społecznej. Poprzedza je rodzinny wywiad środowiskowy oraz uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pobytu. Wśród wymagań formalnych jest także przedstawienie skróconego odpisu aktu urodzenia, książeczki zdrowia dziecka, a także dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. W przypadku osób niepełnosprawnych niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jak się dostać do domu samotnej matki, jeśli jesteśmy osobami niepełnoletnimi? W tym przypadku niezbędne jest porozumienie placówki z ośrodkiem pomocy społecznej oraz wydanie odpowiedniego postanowienia sądu. Warto zaznaczyć, że z pomocy domu nie mogą skorzystać osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, a niekiedy również chore psychiczne.

Jak działają domy samotnej matki i kto zajmuje się ich prowadzeniem?

W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt ośrodków oferujących pomoc samotnych matkom z dziećmi. Są one prowadzone przez zakony żeńskie, diecezjalne ośrodki Caritas, organizacje pro-life, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Cenne informacje na temat zasad funkcjonowania domów można znaleźć na ich witrynach internetowych, jak na przykład https://www.csr.org.pl/dom-samotnej-matki/kontakt. Niezwykle ważne jest to, że tego typu placówki dają nie tylko fizyczne schronienie i umożliwiają wyrwanie się z trudnej, a nawet niebezpiecznej sytuacji życiowej, ale też pomagają matkom przekierować swoje życie na nowe tory. Pobyt w placówce trwa zazwyczaj około roku, niekiedy dłużej. Kobiety uzyskując pomoc i wsparcie w kierunku usamodzielnienia się, znalezienia pracy, a także odpowiedzialnego wypełniania swoich obowiązków rodzicielskich. 

Zakres pomocy i codzienność w domu dla samotnych matek z dziećmi

Jeśli spełnione zostaną warunki przyjęcia do domu samotnej matki i uzyskana zostanie zgoda dyrektora danej placówki, rozpoczyna się nowy etap w życiu ciężarnej lub matki. W spokojnej i pogodnej atmosferze oraz przy wsparciu pracowników i wolontariuszy może ona stopniowo wykonywać kroki w kierunku poprawy swojej sytuacji. Ma także możliwość godnego przeżywania ciąży oraz opieki nad dzieckiem w warunkach przystosowanych do potrzeb niepełnoletnich. Zapewniany jest dostęp do świadczeń zdrowotnych, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i prawnych, a często również doradztwo zawodowe, pomoc psychologa i opieka duszpasterska.