Jak dobrać dysze do kuchenki gazowej?

Dysza to urządzenie odpowiedzialne za sterowanie kierunkiem i intensywnością wypływu gazu. Jest to niewielki element wymienny, zazwyczaj wykonany z mosiądzu. Jego zadaniem jest umożliwienie prawidłowego przepływu gazu. Zniszczone lub zużyte dysze palnika musisz wymienić, ponieważ w przypadku zaniedbania tej kwestii możesz doprowadzić do awarii kuchenki, a nawet zagrożenia Twojego życia i zdrowia. Zakup dysz nie jest sporym wydatkiem, są to elementy raczej tanie i warto je wymienić w przypadku ich zużycia. Najczęściej spotykanymi problemami w przypadku złego doboru dysz są:

  • kopcenie garnków,
  • palnik sam gaśnie,
  • buchający płomień z palnika,
  • strzelanie palnika.

Rodzaje gazu i jego parametry

W zależności od rodzaju gazu wykorzystywanego, jako zasilenie kuchenki, należy dobrać odpowiednią dyszę. Kuchenki gazowe mogą być zasilane dwoma rodzajami gazu:

  • Gaz ziemny (miejski, z sieci)
  • Gaz płynny propan-butan (z butli lub zbiornika)

Dysze do kuchenki gazowej propan butan powinieneś dobrać na podstawie rodzaju gazu, a także jego podstawowych parametrów, które określa norma PN-C-04750:2011. Najważniejszym parametrem wykorzystywanego gazu jest jego wartość opałowa, czyli ilość energii wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spaleniu. Rodzaj gazu wykorzystywanego przez naszą kuchenkę możesz sprawdzić na tabliczce znamionowej, która zawsze znajduję się na kuchence. Z punktu chemicznego głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, natomiast gazu płynnego propan-butan. Częściej wykorzystywanym źródłem zasilania jest gaz ziemny, wynika to z tego, że większość domów i mieszkań podłączonych jest do miejskiej sieci gazowej. Propan butan wykorzystywany jest natomiast zazwyczaj tam, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie zasilania z sieci miejskiej. Między dyszami przeznaczonymi do gazu ziemnego a dyszami propan butan występują pewne różnice w budowie, wynikające z różnicy w parametrach.

Podstawowe zasady doboru dysz

Istnieją dwie podstawowe zasady przy doborze dysz do kuchenki gazowej:

  1. Rodzaj gazu, którym zasilasz kuchenkę gazową.
  2. Rozmiar dyszy i jej dwa podstawowe parametry: rodzaj gwintu oraz jego skok.

Dysze do gazu ziemnego

Jak już wcześniej zostało wspomniane, najważniejszym parametrem determinującym wybór dyszy jest wartość opałowa, od której zależy średnica dyszy. Dysze do gazu ziemnego mają większe średnice od dysz do gazu propan-butan, co wynika z wartości opałowej gazu, ponieważ gaz ziemny ma w przybliżeniu około czterokrotnie mniejszą wartość opałową niż propan-butan. Na rynku dostępnych jest wiele dysz produkowanych przez wielu producentów. Rodzaj dyszy do Twojej kuchenki zasilanej gazem ziemnym, możesz sprawdzić w jej instrukcji. Zły dobór dyszy może wpływać na spadek wydajności kuchenki, bądź niepotrzebnie zwiększać płomień palnika, co może być dla Ciebie niebezpieczne, jako użytkownika kuchenki.

Dysze propan butan

Dysze wykorzystywane w kuchenkach zasilanych gazem propan-butan są z reguły mniejsze niż te wykorzystywane w przypadku gazu ziemnego. Cechują się one także większą mocą znamionową. Kolejną różnicą jest ciśnienie gazu, w  przypadku dysz propan-butan jest ono prawie dwukrotnie większe, więc muszą być one znacznie bardziej wytrzymałe i solidnie wykonane.

Wymiana i montaż nowych dysz

Wymiana i montaż nowych dysz to stosunkowo łatwe zadanie i nie musisz powierzać go specjaliście, przy odpowiednim postępowaniu powinieneś poradzić sobie z ich wymianą. Przed przystąpieniem do montażu nowych dysz powinieneś odłączyć kuchenkę od źródła zasilania gazem i otworzyć okna.  Do montażu dysz potrzebny Ci będzie klucz nasadowy o właściwym rozmiarze, za pomocą którego wykręcisz stare i zniszczone dysze. W ich miejsce musisz wkręcić nowe, a następnie dokręcić je kluczem nasadowym. Ostatnim zadaniem podczas montażu nowych dysz jest regulacja płomienia. W tym celu powinniśmy zapalić wybrany palnik i ustawić pokrętło na pozycji minimum. Następnie zdejmujemy pokrętło i małym śrubokrętem regulujemy płomień, obracając śrubkę znajdującą się obok trzpienia zaworu.

One thought on “Jak dobrać dysze do kuchenki gazowej?

Comments are closed.